Hvem er vi?

 

Indhold:

  • Hvor begyndte vi.
  • Så blev vi voksne.
  • Erhvervs karrieren.
  • Pensionist tilværelsen
  • Hvor bor og lever vi i dag.

Hvem er vi?

Her er lidt om vores baggrund.

Hvor begyndte vi.

 

Inge er født og opvokset i Svendborg og jeg er født i Odense og opvokset på Tåsinge.

 

Inge gik i skole i Svendborg og blev uddannet frisør i byen. I fritiden dyrkede Inge atletik og roede meget på Svendborgsund.

 

Jeg fik min skolelærdom i Frederik Juul Skole i Eskær på Tåsinge og efter endt skolegang kom jeg i tømrerlærer i Troense. I fritiden var jeg FDF'er og forsøgte desuden at lære og spille på klarinet og saxofon.

 

Så blev vi voksne.

I halvandet år arbejdede jeg som tømrersvend i Troense, inden jeg begyndte at læse til ingeniør på Odense Teknikum.

Midt i studietiden traf Inge og jeg hinanden og vi blev gift 9. november 1960 i Vor Frue Kirke i Svendborg, og året efter fik vi vores første barn, som kom til at hedde Hanne.

 

 

Erhvervs karrieren.

Min første ansættelse efter uddannnelsen i Odense var hos Entreprenørselskabet Højgaard og Schults. Jeg havde ønsket at begynde på deres hovedkontor i København for at lære projektering i en entreprenørvirksomhed.

Efter at have fået et godt og grundigt indblik i projektering af elementbyggeri til bolig- og industribygninger, samt havnebyggeri på Azoerne, blev jeg udlånt til Danich Arctic Kontractors og sendt til Sønder Strømfjord på Grønland, hvor jeg blev beskæftiget med drift og vedligeholdelse af lufthavnens bygninger, startbanen og øvrige lufthavnsanlæg.

 

Da jeg kom hjem fra Grønland havde selskabet planer om at sende mig til Azoerne og bygge havneanlæg der.

Men da det heller ikke var muligt at få familien med her, valgte jeg at søge nye udfordringer herhjemme.

 

Det resulterede i ansættelse i det Rådgivende Ingeniørfirma Studstrup & Østgård

i Aalborg, hvor jeg blev beskæftiget med at føre tilsyn med de opgaver firmaet

havde projekteret.

 

Efter næsten ti års ansættelse her skiftede jeg igen over til entreprenørselskabet August Jørgensen & Troelsen for hvem jeg opsøgte potentielle bygherre og til hvem jeg solgte byggerier leveret i totalentreprise.

 

Min karrierer i byggebrancen gav mig desuden beskæftigelse hos følgende firmaer: Entrprenørselskabet Larsen og Nielsen i København, Ingeniørfirmaet Nellemand i Aalborg, Hosby International i Juelsminde, Tømrer- og snedkerfirmaet Svend Andresen i Århus og til sidst entreprenørselskabet A. Jespersen & Søn i Århus.

 

Efter alle disse år i byggebrancen skiftede jeg i slutningen af 1991 over i telebranchen, idet jeg blev ansat hos det nystartede teleselskab SONOFON, hvor jeg var beskæftiget med etablering og opbygning af selskabets sendenet over hele landet.

Mit ansættelsesforhold her stoppede da jeg fyldte 67 år, men jeg fortsatte som konsulent for dem igennem næsten fem år fra mit eget ingeniørfirma.

 

Jeg syntes selv, at jeg har haft en lærerig, varieret, spænnende og tilfredsstillende erhvervskarrierer.

Pensionist tilværelsen.

 

Gennem hele vores liv har vi begge to været meget aktive og dyrket mange forskellige interesser, som for eksempel, korsang, haveanlæg, hobbyarbejde i træ, literatur, aktiv musikudøvelse, håndarbejde, blomsterdekoration, håndmalede æg, og meget meget mere.

På de øvrige side kan du få et lille indblik i, hvad det er, der som pensionister, interessere os mest lige nu.